BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH – LONG BIÊN, HÀ NỘI

  • 01-06-2020

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH – LONG BIÊN, HÀ NỘI

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

Địa điểm: 108 Hoàng Như Tiếp, Long Biện, Hà Nội

Diện tích xây dựng: 40.000 m2

Số tòa: 2

Số tầng: 16 tầng

Hiện nay, SPN Telecom đã hoàn thiện hạ tầng và đang tiến hành giai đoạn phát sóng hệ thống phủ sóng di động IBS cho Bệnh viện đa khoa Tâm Anh,  thời gian sớm sẽ phát sóng đạt vùng phủ 100% cho tổng diện tích 40.000 m2 mặt sàn.